Arvoisa asiakas.
Toivomme, että käytätte hetkisen ajastanne kertoaksenne meille, miten matkanne sujui.
Palaute parannusehdotuksineen auttaa meitä kehittämään matkojamme ja palveluamme.

Asiakaspalautelomake

Matkakohde
Matkatyyppi
Lähtöpäivä
Hotelli
Miten/miksi valitsitte matkan?
Mikäli valitsitte matkan muun syyn perusteella, minkä?
Ostin matkan
Anna arvostelu 1-5 asteikolla. 5 = erinomainen / 1 = huono
  
 
Ennen matkaa54321
Saitteko riittävästi tietoa Internetistä?
Mikäli teitte varauksen Online, kuinka varauksen tekeminen sujui?
Saitteko riittävästi tietoa asiakaspalvelusta?
Miten teitä palveltiin?
Saitteko riittävästi tietoa matkaesitteestä?
  
 
Matka kohteeseen54321
Miten lento/laivamatka sujui?
Miten kuljetukset hotelliin sujuivat?
  
 
Palvelu kohteessa (opastetut matkat)54321
Saitteko tarvitsemanne tiedot hotellissa/laivalla?
Miten oppaat palvelivat teitä?
Mikäli osallistuitte retkille, mitä piditte niistä?
  
 
Hotelli/Laiva54321
Miten hotellin/laivan henkilökunta palveli teitä?
Miten hotellin/laivan siisteydestä ja kunnosta huolehdittiin?
Miten hotelli/laivakuvaus vastasi todellisuutta?
Ruuan laatu hotellissa/laivalla?
  
 
Minkä arvosanan annatte tämän perusteella?54321
Matkalle
Matkakohteelle
Matkanjärjestäjälle
Hyvät ideat:
Jos mielessänne on hyviä ehdotuksia, arvosteltavaa tai kiitettävää, kertokaa ajatuksenne meille. Monet parannukset ovat lähtöisin asiakkailtamme saamista vihjeistä.
Tietonne:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Kaupunki
Syntymävuosi
Olen:
Kiitos palautteestanne!